SmartAdmin
  • พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

อันนา เอสเตท (บริษัท เคหะกำจร จำกัด) เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความประทับใจและมีความสุขเสมือนอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่ได้รับมอบบ้าน คอนโด รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียดเพื่อให้ได้ระดับคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ ในทำเลศักยภาพ ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าที่ลูกค้าควรจะได้รับ และเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือพันธกิจ

เรามุ่งมั่นและตั้งใจคัดสรรที่พักอาศัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยและบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ในฐานะ "ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้ทุกคน" โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุกๆระดับเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้บริโภคในทุกๆไลฟ์สไตล์


SmartAdmin
QR CODE
ID : @ANNACONDO
สมัครรับข่าวสาร
Call 097-137-5858,02-921-5264
COPYRIGHT@2016, เคหะกำจร จำกัด ALL RIGHT RESERVED